தன் சகோதரன்

   தன் சகோதரன்  I யோவான் நிருபத்தில்    தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் 1. இருளில் இருக்கிறான்..  1 யோவான் 2:9 ஒளியிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் தன் சகோதரனைப்

Read more

விசேஷித்தவர்கள்

விசேஷித்தவர்கள் யார்?

Read more

கடனாளிகள்

ஆவிக்குரிய கடன்கள்

Read more

நீயோ ஜெபம்பண்ணும்போது

 தம்முடையோர்  எப்படி ஜெபிக்கவேண்டும்? எப்படி ஜெபிக்கக் கூடாது?  என்று ஆண்டவர் நன்றாக விளக்கமளித்துள்ளார்,  ஒவ்வொரு ஸ்தானத்திலும் உள்ள நாம், எப்படி எவ்வித மனநிலையோடு  ஜெபிக்கவேண்டும் என்பதை வேதாகம

Read more

இன்றைக்கு அல்லது நாளைக்கு

“நாளைக்கு நடப்பது உங்களுக்கு தெரியாதே.” யாக் 4:14

Read more

இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு

கிறிஸ்துவின் அன்பு எப்படிப்பட்டது ? How deep is the love of Christ எவ்வளவு தான் சிந்தித்தாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பின் ஆழத்தை நாம் அறிந்துணர முடியாது.

Read more

சோதித்தறிதல்

ஆரோக்கிய சோதனையும் & ஆன்மீக சோதனையும் எக்காலத்திலும் கண்டிராத நிலையில், நோய்த்தொற்றின் பரிசோதனை எண்ணிக்கை பெருகி வருகிறது.  ஊகாணில் தொடங்கி உள்ளூர் வரையில், கோடிகளில் பரிசோதனை எண்ணிக்கை

Read more

பாலகருக்கு வெளிப்படுத்தினீர்

“பாலகருக்கு வெளிப்படுத்தினபடியால், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன்.” மத் 11:25 தேவன் மனித சாயலில், இயேசுகிறிஸ்து என்ற பெயரில், இவ்வுலகில்  தம்மை வெளிப்படுத்தினார். இதை மனித குலத்தின் பெருங்கூட்ட மக்கள்,

Read more

வழி தெரியவில்லையே

வழியை நாங்கள் எப்படி அறிவோம்?  யோவான் 14:5 வேலை, தொழில், வியாபாரம், பள்ளி, கல்வி, ஊழியம், என அனைத்து தரப்பிலும் உள்ளோரின் ஆழ்மனதில் எழும் கேள்வி, “வழி

Read more

நெருக்கப்படுகிற காலங்களில்

பணம், மனம், குணம், இனம், பெலம், நிலம், களம், குலம், மதம் என்ற எவ்வித பாகுபாடின்றி, கொரோனாவினால் நெருக்கடி நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு, செயலற்ற நிலையில் காணப்படும் அனைவருக்கும்,

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: