விசேஷித்தவர்கள்

விசேஷித்தவர்கள் யார்?

 1. தேவ கிருபையை பெற்றவர்கள். யாத்.33:16
 1. தேவனை குறித்த அறிவுள்ளவர்கள். மத்.6:25-26
 1. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி தங்களை விட்டுக்கொடுப்பவர்கள். மத்.10:30,31
 1. தேவ வசனத்தை பெற்றவர்கள். ரோமர்.3:1,2
 1. தேவ ஆவியால் நிறைந்தவர்கள். தானி.6:3
 1. தேவனை துணையாக கொண்டோர். ஆதி.49:22-26
 1. தேவனின் விசேஷித்த நன்மையை பெற்றவர்கள். எபி.11:39-40

– கே. விவேகானந்த்

2 thoughts on “விசேஷித்தவர்கள்

 • September 18, 2022 at 6:59 am
  Permalink

  Anna unga sermon outline romba romba unse full ah erukku, God bless you more and more to strength others with word of God …….

  Reply
 • February 21, 2021 at 12:51 pm
  Permalink

  Praise the lord

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: