புதிய ஆண்டில் புதிய தீர்மானம்

கர்த்தருடைய கிருபையால் ஒரு புதிய ஆண்டுக்குள்  நாம் பிரவேசித்திருக்கிறோம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதிய புதிய தீர்மானங்களை நாம் எடுப்பதுண்டு. தீர்மானங்களை எடுப்பதில் எந்த அளவுக்கு முந்திக் கொள்கிறோமோ,

Read more

முன்னேறுதல்

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் முன்னேறி செல்ல கொலோசெயர் 2ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து சில ஆலோசனைகள்

Read more

நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால்…

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது மதசடங்காச்சாரமான வாழ்க்கை அல்ல; கிறிஸ்துவுடனே வாழுகின்ற வாழ்க்கை. பாவத்தில் வாழ்ந்த நாம், இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற நிலையில், “கிறிஸ்துவுடனே சிலுவையிலறையப்பட்டோம்” (கலா 2:20), “கிறிஸ்துவுடனே

Read more

எப்பாப்பிரா

1. பிரியமானவன்.  கொலோ.1:7 2. உடன்வேலையாள்.  கொலோ.1:7 3. உண்மையுள்ள ஊழியன். கொலோ.1:7 4. கற்றுகொடுப்பவன். கொலோ.1:7 5. வாழ்த்துகிறவன்.  கொலோ.4:12 6. நல்லுரவுள்ளவன்.  கொலோ.4:12 7. போராடி ஜெபிக்கிறவன்.  கொலோ.4:12

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: