குடும்பத்தில் மனைவியின் பங்கு

குடும்பத்தில் மனைவியின் பங்கு Role of wife in the family Companion – தோழியானவள்  ஏன் என்றுகேட்கிறீர்கள். கர்த்தர் உனக்கும் உன் இளவயதின் மனைவிக்கும் சாட்சியாயிருக்கிறார்.

Read more

இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதத்தில்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் – இந்தப்
பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் – உம்
பாதம் ஒன்றே வேண்டும்

Read more

கூடார வாழ்க்கையில்

இந்த நிலையில்லாத கூடார வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும்?

Read more

கொஞ்ச நேரத்தில்

கொரோனாவின் முதல் அலை அடங்கி தென்றல் மெதுவாய் வீசிக்கொண்டிருந்த கொஞ்ச நேரத்தில், நிவர் என்ற புயல் நம்மை நெருங்கி வந்தது வருத்தமே

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: