அற்பமாய் எண்ணவேண்டாம்

நம் இயல்புகளில் ஒன்று அற்பமாய் எண்ணுவது, தேவனின் திருவசனமோ, நாம் அற்பமாக எண்ணக்கூடாதவற்றை வலியுறுத்துகின்றது. நாம் அற்பமாய் எண்ணக்கூடாதவைகள் 1. ஊனமுற்றோரை, அல்லது உடன் பிறந்தோரை, ஆதி

Read more

விவரித்து சொல்லுவோம்

பின்வரும் சந்ததியான பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அவைகளை மறைக்காமல், கர்த்தரின் துதிகளையும் அவருடைய பலத்தையும், அவர் செய்த அவருடைய அதிசயங்களையும் விவரிப்போம். சங் 78:4 பின்வரும் சந்ததிகளுக்கு நாம்

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: