நான் இருக்கும் இடத்தில்

நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கும் இடத்தில் நாமும் இருக்க வேண்டும் என்பதே அவரின் விருப்பம் (யோவான் 17:24).

Read more

மனிதனின் சோர்வும் தேவனின் தீர்வும்

மனச்சோர்வு – பகுதி 2

Read more

இரக்கங்களின் பிதா

நம்முடைய தேவன் இரக்கமுள்ளவர். அவருடைய நாமமே இரக்கம் (யாத் 34:1,2) என்பதாகும். மட்டுமல்ல, பிதாவாகிய தேவனுடைய பண்புகளில் இரக்கமும் ஒன்றாகும் (2 கொரி 1:3). குமாரனாகிய கிறிஸ்துவும்,

Read more

சிறப்புடன் முடிந்த சிறைவாசம்

அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன் ஊழியத்தின் பெரும்பகுதியை சிறையிலே கழித்தவர். கிறிஸ்துவினிமித்தம் கட்டப்பட்டிருந்த அவர், “சிறைவாசம் சிறந்ததோர் ஊழியத்திற்கு உதவிற்று” என்பதை தனது நிருபங்களில் பதிவிட்டிருக்கிறார். ஒருவேளை, அவரிடம்

Read more

இப்படிப்பட்டவர்களாயிருக்கும்படி

தாங்கள் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் தங்களைவிட மேன்மையுடன் இருக்க வேண்டுமென்று பெற்றோர் விரும்புகின்றனர். திருமண வயதையுடையோர், தங்களின் வாழ்க்கைத் துணை, தங்களுக்கு  நிகராக இருக்க விரும்புகின்றனர். இப்படி பலரும்

Read more

அச்சமூட்டும் நிகழ்வுகளும், அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும்

அனுதின வாழ்க்கையை அச்சத்துடன் அணுகும் அவல நிலைக்கு மனிதகுலம் தள்ளப்பட்டுள்ளது, கதவின் கைப்பிடியை தொடுவதிலிருந்து, கண்மணி போன்ற பிள்ளைகளின் கைகளை பிடிப்பதுவரை தொடருகிறது அச்சம். ஆனால், அச்சம்

Read more

சுதந்திர இந்தியாவின் இன்றைய தேவை

நமது இந்திய தேசம் தனது 74வது சுதந்திர தினத்தை இன்று கொண்டாடுகிறது. இந்த சுதந்திர இந்தியாவை பல்வேறு விதமான போராட்டங்களையும், இன்னல்களையும் கடந்து, இன்றைக்கு நாம் அனுபவிக்கிறோம்.

Read more

இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு

கிறிஸ்துவின் அன்பு எப்படிப்பட்டது ? How deep is the love of Christ எவ்வளவு தான் சிந்தித்தாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பின் ஆழத்தை நாம் அறிந்துணர முடியாது.

Read more

சோதித்தறிதல்

ஆரோக்கிய சோதனையும் & ஆன்மீக சோதனையும் எக்காலத்திலும் கண்டிராத நிலையில், நோய்த்தொற்றின் பரிசோதனை எண்ணிக்கை பெருகி வருகிறது.  ஊகாணில் தொடங்கி உள்ளூர் வரையில், கோடிகளில் பரிசோதனை எண்ணிக்கை

Read more

மகிமை உமக்கன்றோ

பாவத்தில் விழுந்துபோன மனிதன், சிருஷ்டிகருக்கு செலுத்த வேண்டிய மகிமையை,  சிருஷ்டிகளுக்கு செலுத்தி வருகின்றான். ஆனாலும், அவன் மீது அன்புகூர்ந்த தேவன், தம் மகிமையெல்லாம் துரந்து, மனித சாயலில்

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: