இதோ வெட்டுக்கிளி பேசுகிறேன்…

கொரோனாவின் கோரம் முடியும் முன், வெட்டுக்கிளியின் பாரம் தொடங்கியுள்ளது. தற்போது இந்திய ஊடகங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டுவரும் வெட்டுக்கிளிகள் பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து என்ன பேசுகிறது!

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: