நான் இருக்கும் இடத்தில்

நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கும் இடத்தில் நாமும் இருக்க வேண்டும் என்பதே அவரின் விருப்பம் (யோவான் 17:24).

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: