தள்ளப்பட்டவைகளே, தேவனால் தகுதியாக்கப்பட்டன !!!

அழகு, அந்தஸ்து, பணம், படிப்பு, நிறம், மொழி, மதம், இனம் என்று மனிதன் தன் சக மனிதனை தள்ளிவிட்டு எள்ளி நகைக்கும் உலகமிது. ஏன்? தரணிக்கு சொந்தக்காரரையே,

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: