குடும்பத்தில் மனைவியின் பங்கு

குடும்பத்தில் மனைவியின் பங்கு Role of wife in the family Companion – தோழியானவள்  ஏன் என்றுகேட்கிறீர்கள். கர்த்தர் உனக்கும் உன் இளவயதின் மனைவிக்கும் சாட்சியாயிருக்கிறார்.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: