அச்சமூட்டும் நிகழ்வுகளும், அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும்

அனுதின வாழ்க்கையை அச்சத்துடன் அணுகும் அவல நிலைக்கு மனிதகுலம் தள்ளப்பட்டுள்ளது, கதவின் கைப்பிடியை தொடுவதிலிருந்து, கண்மணி போன்ற பிள்ளைகளின் கைகளை பிடிப்பதுவரை தொடருகிறது அச்சம். ஆனால், அச்சம்

Read more

இதென்னமாய் முடியுமோ

இயல்புக்கு மாறான இயற்கை நிகழ்வுகளைக்கண்ட, முதல் நூற்றாண்டு மக்கள், கலக்கமுற்ற நிலையில், கவலையோடு பேசின வார்த்தை இதென்னமாய் முடியுமோ (அப் 2:12) இன்றுள்ள அசாதாரண சூழ்நிலையும், இவ்வார்த்தைக்கு

Read more

கொரோனாவைவிட கொடிய காலம்

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: