கொஞ்ச நேரத்தில்

கொரோனாவின் முதல் அலை அடங்கி தென்றல் மெதுவாய் வீசிக்கொண்டிருந்த கொஞ்ச நேரத்தில், நிவர் என்ற புயல் நம்மை நெருங்கி வந்தது வருத்தமே

Read more

இன்றைக்கு அல்லது நாளைக்கு

“நாளைக்கு நடப்பது உங்களுக்கு தெரியாதே.” யாக் 4:14

Read more

இதோ வெட்டுக்கிளி பேசுகிறேன்…

கொரோனாவின் கோரம் முடியும் முன், வெட்டுக்கிளியின் பாரம் தொடங்கியுள்ளது. தற்போது இந்திய ஊடகங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டுவரும் வெட்டுக்கிளிகள் பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து என்ன பேசுகிறது!

Read more

உண்மையும் போலியும் எச்சரிக்கை!

வேதாகமத்தில் எதையெல்லாம் தேவன் ஏற்படுத்தியிருக்கிறாரோ, அதைப்போலவே போலியான ஒன்றை சாத்தானும் ஏற்படுத்துகிறான் என்பதே உண்மை.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: