காத்துக்கொள்

ஆதாமினால் இழந்துபோன அனைத்து நற்பொருளையும் கிறிஸ்து நமக்கு மீண்டும் கொடுத்துள்ளார். அதை கண்மணி போல் காத்துக்கொள்வது நம் கடமை.

Read more

முன்னேறுதல்

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் முன்னேறி செல்ல கொலோசெயர் 2ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து சில ஆலோசனைகள்

Read more

தேவப் பிரியராயிராமல்

இரை தேடிச் சென்ற பறவையொன்று, புழுக்கள் நிறைந்த கூட்டிற்கு மேல் நின்றது, புழுக்கள் பறவையிடம், நாங்கள் உனக்கு இறையாகின்றோம் ஆனால் ஓர் நிபந்தனை, எங்களில் ஒருப் புழுவை

Read more

கர்த்தரை நீங்கள் ருசிபார்த்ததுண்டானால்…

கர்த்தரை நீங்கள் ருசிபார்த்ததுண்டானால்… அவரில் வளருவீர்கள் “கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்துப்பாருங்கள்” (சங் 34:8) என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லும்போது, பேதுருவோ “கர்த்தரை நீங்கள் ருசிபார்த்ததுண்டானால்” என்று எழுதுகிறார்.

Read more

வழி தெரியவில்லையே

வழியை நாங்கள் எப்படி அறிவோம்?  யோவான் 14:5 வேலை, தொழில், வியாபாரம், பள்ளி, கல்வி, ஊழியம், என அனைத்து தரப்பிலும் உள்ளோரின் ஆழ்மனதில் எழும் கேள்வி, “வழி

Read more

தேவனுக்கு பிரியமானது

“சகோதரரே, நீங்கள் இன்னின்ன பிரகாரமாய் நடக்கவும், தேவனுக்கு பிரியமாயிருக்கவும் வேண்டுமென்று…. புத்தி்சொல்லுகிறோம்” (1 தெசலோ 4:1). 1. அவரை விசுவாசிப்பது. எபி 11:6 2. பயத்தோடும் பக்தியோடும்

Read more

திடன்கொள்ளுங்கள்

நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து, நாம் திடன்கொள்ளும்படி நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறார். 1. திடன்கொள், உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது. (மத் 9:2) 2. திடன்கொள், உன் விசுவாசம்

Read more

அடிச்சுவடு

“ஒரே அடிச்சுவடுகளில் நடந்தோமல்லவா.” 2 கொரிந்தியர் 12:18 2 கொரிந்தியர் புத்தகத்தில் அப்.பவுலும் உடன் சகோதரர்களும், கிறிஸ்துவுக்குள்ளான வாழ்வில் வைத்த அடிச்சுவடு (முன்மாதிரி) என்ன? அப்படி என்ன

Read more

ஆழ்கடலில் ஆவிக்குரிய பாடங்கள்

ஆவிக்குரிய ஆசிரியரான ஆண்டவர் இயேசுகிறிஸ்து, ஆன்மீக பாடங்களை தம் அன்பர்களுக்கு, வயல்கள், வனாந்திரங்கள், மலைகள், தோட்டங்கள், ஏன் ஆழ்கடலிலும் கற்றுக்கொடுத்தார். ” இதோ, அவருடைய மாணாக்கர்களான சீஷர்கள்,

Read more

நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால்…

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது மதசடங்காச்சாரமான வாழ்க்கை அல்ல; கிறிஸ்துவுடனே வாழுகின்ற வாழ்க்கை. பாவத்தில் வாழ்ந்த நாம், இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற நிலையில், “கிறிஸ்துவுடனே சிலுவையிலறையப்பட்டோம்” (கலா 2:20), “கிறிஸ்துவுடனே

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: