சிமியோனின் சுவிசேஷ பாடல்

இரட்சணியமாகிய கிறிஸ்துவை சிமியோன் கண்டபோது, அவர் சொன்ன (பாடின)  வார்த்தைகள் இரட்சிப்பின் அழகை  நமக்கு படம்பிடித்து காண்பிக்கிறது

Read more

காபிரியேலின் நற்செய்தி

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் மனிதனாய் பிறக்கும் முன்னே, தேவ தூதனாகிய காபிரியேல், இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து மரியாளுக்கு அறிவித்த நற்செய்தி (லூக்கா 1:26-33), மண்ணுலகத்தில் மனிதனாய் பிறந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பதை நமக்கு காண்பிக்கிறது.

Read more

இயேசு கிறிஸ்து பிறந்ததினால்…

 தேவனுக்கு மகிமை உண்டானது. உன்னதத்திலிருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை… உண்டாவதாக என்று சொல்லி, தேவனைத் துதித்தார்கள்.” லூக்கா 2:14 .  மரியாளுக்கு கிருபை கிடைத்தது. “மரியாளே, பயப்படாதே; நீ

Read more

அவருடைய நட்சத்திரம்

கிறிஸ்துவின் பிறப்பை கூறும் வேதாகமத்தின் சுவிசேஷ பகுதிகளில், அவர் பிறப்போடு சம்பந்தப்பட்ட அநேக கதாபாத்திரங்களை நாம் காண முடியும். அவர்களின் நடுவே ஒரு நட்சத்திரத்தையும் வேதம் நமக்கு சுட்டிக் காண்பிக்கிறது. (மத் 2:1-9)

Read more

இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதத்தில்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் – இந்தப்
பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் – உம்
பாதம் ஒன்றே வேண்டும்

Read more

கிறிஸ்துவின் எளிமை

தேவாதி தேவன் மானிடனாக வந்தபோது, அவரின் எளிமை நம்மை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது.

Read more

என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள்

ஆண்டவரிடத்தில் கொண்டுவரப்பட்டவைகளுக்கு உண்டான ஆச்சரியமான உண்மை சம்பவங்கள்

Read more

“தாழ்மையுள்ள இராஜா ” இயேசு கிறிஸ்து

தாழ்மை என்றால் என்ன என்பதை போதித்துக் காட்டாமல் சாதித்துக் காட்டினார்.

Read more

இவரோ

நாம் தொழுதுகொள்ளும் ஆண்டவர் நிகரே இல்லாதாவர். கர்த்தாவே, உமக்கு ஒப்பானவன் இல்லை: நீரே பெரியவர் (எரே 10:6) என்று வேதம் சொல்கிறது. மோசேயும் அதனை தான் சொல்லுகிறார்,

Read more

நான் இருக்கும் இடத்தில்

நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கும் இடத்தில் நாமும் இருக்க வேண்டும் என்பதே அவரின் விருப்பம் (யோவான் 17:24).

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: