இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதத்தில்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் – இந்தப்
பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் – உம்
பாதம் ஒன்றே வேண்டும்

Read more

கிறிஸ்துவின் எளிமை

தேவாதி தேவன் மானிடனாக வந்தபோது, அவரின் எளிமை நம்மை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது.

Read more

என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள்

ஆண்டவரிடத்தில் கொண்டுவரப்பட்டவைகளுக்கு உண்டான ஆச்சரியமான உண்மை சம்பவங்கள்

Read more

“தாழ்மையுள்ள இராஜா ” இயேசு கிறிஸ்து

தாழ்மை என்றால் என்ன என்பதை போதித்துக் காட்டாமல் சாதித்துக் காட்டினார்.

Read more

இவரோ

நாம் தொழுதுகொள்ளும் ஆண்டவர் நிகரே இல்லாதாவர். கர்த்தாவே, உமக்கு ஒப்பானவன் இல்லை: நீரே பெரியவர் (எரே 10:6) என்று வேதம் சொல்கிறது. மோசேயும் அதனை தான் சொல்லுகிறார்,

Read more

நான் இருக்கும் இடத்தில்

நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கும் இடத்தில் நாமும் இருக்க வேண்டும் என்பதே அவரின் விருப்பம் (யோவான் 17:24).

Read more

இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு

கிறிஸ்துவின் அன்பு எப்படிப்பட்டது ? How deep is the love of Christ எவ்வளவு தான் சிந்தித்தாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பின் ஆழத்தை நாம் அறிந்துணர முடியாது.

Read more

வழி தெரியவில்லையே

வழியை நாங்கள் எப்படி அறிவோம்?  யோவான் 14:5 வேலை, தொழில், வியாபாரம், பள்ளி, கல்வி, ஊழியம், என அனைத்து தரப்பிலும் உள்ளோரின் ஆழ்மனதில் எழும் கேள்வி, “வழி

Read more

நீர் எனக்குத் தந்தவர்கள்

கிறிஸ்துவானவர், பிதாவினிடம் நீர் எனக்குத் தந்தவர்கள் என்று, சீஷர்களை பிதாவானவர் தனக்கு தந்த மிகப்பெரிய பரிசாக கருதி, கருத்தோடு ஜெபிக்கிறார், ஒவ்வொரு ஜெப சொற்களுக்கு முன்பும், நீர்

Read more

தள்ளப்பட்டவைகளே, தேவனால் தகுதியாக்கப்பட்டன !!!

அழகு, அந்தஸ்து, பணம், படிப்பு, நிறம், மொழி, மதம், இனம் என்று மனிதன் தன் சக மனிதனை தள்ளிவிட்டு எள்ளி நகைக்கும் உலகமிது. ஏன்? தரணிக்கு சொந்தக்காரரையே,

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: